Nieuws

Alsnog aanmelden fokkersklas

Wist u bij uw gedane inschrijving voor DE NATIONALE op dat moment nog niet dat er eigenaren van honden uit uw (kennel) fokkerij besloten hadden om ook aan DE NATIONALE deel te nemen en wilt u alsnog graag inschrijven voor in fokkersklas, dan kan dat nog.
Er is natuurlijk niets mooier dan uw fokproducten aan het bezoekende publiek en mede collega-fokkers ten toon te stellen.
Hoe meldt u zich alsnog aan: u maakt het verschuldigde bedrag van 10.00 euro over op het rekeningnummer van DE NATIONALE en stuurt gelijktijdig een mailtje naar de penningmeester met het verzoek voor deelname aan de fokkersklas. Vermeld daarbij bijhorende namen van de honden.
Let wel op! dit kan nog tot en met 8 juni, want daarna sluit de inschrijving voor deze editie van DE NATIONALE. U moet tevens voldoen aan de volgende criteria; minimum drie en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht gefokt door u als persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten zijn ingeschreven in één van de klassen 1 t/m 8.

Top