Organisatie en Commissieleden

ORGANISATIE

Drentsche Patrijshonden Club Nederland Nederlandse Ver. voor Stabij- en Wetterhounen
Nederlandse Ver. v. Saarlooswolfhonden Onze Stabyhoun

Zij doen dit onder toezicht van de Nederlandse Kennel Club ‘Raad van Beheer’. De rasverenigingen die de belangen van de andere Nederlandse hondenrassen behartigen, hebben hun steunbetuigingen gegeven en zullen allen meewerken aan de promotie.

Contactgegevens

Voorzitter:
voorzitter@nhsn.nl
Secretariaat:
info@nhsn.nl
Penningmeester:
Henk Kamperman
penningmeester@nhsn.nl
Secretariaat inschrijving:
Gijsbert van Luinen de Rooij
info_inschrijving@nhsn.nl
Public Relations: 
Kees van der Geer
publicrelations@nhsn.nl
IT
webmaster@nhsn.nl
Sponsoring:

Jaap Hoeksema
sponsoring_j.hoeksema@nhsn.nl

Organisatie algemeen:
Ineke Bosboom
j.bosboom@nhsn.nl
Top