Uitslagen Stabijhoun

CatNr Hond Kwalificatie
Reuen Jongste Puppyklas
180 Marrondales Wytze NHSB 3150031 G: 15-2-2019
F: M.T. Lindeman, V: Yoep Binke v. Holwerda Sathe, M: Wyke Bente v.d. Wagenschuur, Eig.: M.T. Lindeman
VB1
181 Redbad Hoppe fan Buten Ut NHSB 3149544 G: 21-2-2019
F: H. Wubbolts, V: Hoppe-Beau, M: Famke Inke fan Buten Ut, Eig.: C.W. Bruil
VB3
182 Sebald Hoppe fân Bûten Út NHSB 3149546 G: 21-2-2019
F: H.T.F.J. Wubbolts, V: Hoppe-Beau fan 't Peelhiem, M: Famke Inke fân Bûten Út, Eig.: M. Schilder
VB2
Puppyklas
Nelis Mees NHSB 3142791 G: 11-12-2018
F: N.S. Devos, V: Ymte Mees M: Geisha, Eig.: R.M. Haring
VB1
Jeugdklas
184 Siep Tys ut it Beantsje Hiem NHSB 3133739 G: 2-9-2018
F: H. Falkena, V: Kerst Tys V't Hondsdraf, M: Diana Jetje ut it Hounen Hus, Eig.: M. Roelse
ZG
193A Romke NHSB 3124848 G: 10-6-2018
F: G van der Meer, V: Jisse v. Holwerda Sathe, M: Afke, Eig.: M Nicolai Overal
ZG Beste Jongste Puppy
185 Nomme Hymme fan de Moaie Hovingen NHSB 3116264 G: 28-3-2018
F: G.A. van Engelen, V: Dytmer Rieme fan de Moaie Hovingen, M: Hyke Wiske fan de Moaie Hovingen, Eig.: M. Verwaal
U1
186 Okke Fan 't Punthûs NHSB 3118614 G: 19-4-2018
F: M.A. Staas-Vreugdenhil, V: Frans Furore v.d. Eenhoornleijn, M: Katootje Grietje Fan'e Âlde Leane, Eig.: C.M.C. Grootscholten en A. Cevering
ZG2
187 Jerre Lobbe Fan 't Wapse Hiem NHSB 3120051 G: 25-4-2018
F: G.M. Wapstra-Timan, V: Siem Jerre Fan Buten Ut, M: Lobke Jetje Ut it Hounen Hus, Eig.: A. Levecke-Peeters
ZG
188 Mees Fan ’t Molenaarshiem NHSB 3116431 G: 29-3-2018
F: W. Mulder, V: Jisse v. Holwerda Sathe, M: Famke Barta dna't Molenaars Hiem, Eig.: B. Smit
ZG3
189 Sjoerd v. Nij Wybranda NHSB 3130746 G: 1-8-2018
F: P.A. de Boer, V: Hylke Sir v.d. Wagenschuur, M: Minke v. Nij Wybranda, Eig.: J. Vertelman
ZG
190 Dew fan e Wetter Spetter NHSB 3111941 G: 19-2-2018
F: A. Leeman, V: Jelle van Buiten de Waterpoort, M: Jelle van Buiten de Waterpoort, Eig.: S.R. van Rongen
ZG
191 Diebarle Tibbes Bregje Jannes NHSB 3110601 G: 28-1-2018
F: J.C, Wesselingh, V: Oscar-Tibbe v. Hummelstabij, M: Bregje v.'T Moatheukske, Eig.: B. van de Griek
ZG
192 Morris NHSB 3115134 G: 23-3-2018
F: H. Dijkman, V: Sake, M: Kendra, Eig.: J. Krijt
ZG4
193 Fox Falko Duchesse de Hedwige NHSB 3116991 G: 4-4-2018
F: A.E. Pinter-Knieriem, V: Sjoerd uit dun Birrekoal, M: Tilly Belle Duchesse de Hedwige, Eig.: M.A.H.M. Bijvelds
ZG
Tussenklas
195 Alwin Jilles V. Holwerda Sathe NHSB 3095608 G: 6-9-2017
F: N.G. Hooghiemster, V: Jilles, M: Odina Fardou V. Holwerda Sathe, Eig.: S.A. Schouten-Lak
U1 CAC Beste Reu
196 Manne Sil Dyn Neiste Freon NJK , Benelux Junior Champion. NHSB 3100205 G: 16-10-2017
F: H. Schildmeijer, V: Sil-Pluto v. Hummelstabij, M: Ika Roefke fan'e Âlde Leane, Eig.: H. Schildmeijer
ZG2
197 Abe Jilles van Holwerda Sathe NHSB 3095607 G: 6-9-2017
F: N.G. Hooghiemstra, V: Jilles, M: Odina Fardou van Holwerda Sathe, Eig.: A. van der Galiën en P. Stilma
ZG3
199 Jibbe NHSB 3088515 G: 29-6-2017
F: P.A.M. van Kessel, V: Remmert, M: Djura Leika van de Roffelaar, Eig.: W. Bekkers
ZG4
Openklas
199A Maiko Sjobbe fan de Moaie Hôvingen NJK '18 NHSB 3085226 G: 28-5-2017
F: G.A. van Engelen, V: Friso Tjibbe út it suden, M: Enny Doutzen fan de Moaie Hôvingen, Eig.: M.J. Steenbeek-Boekema
U1
200 Yoep Binke van Holwerda Sathe NHSB 3070148 G: 25-1-2017
F: Fr Hoighiemster, V: Binke fan De Wettertoer, M: Liefke Twadde fan it Liemerspoort, Eig.: J. Uenk
U4
201 Sytze NHSB 3027537 G: 12-12-2015
F: . ., V: Anco, M: Warbere Floortje fan 'E Sudewyn, Eig.: M van Egmond
U2
202 Sinneblink Silke Douwe Abe NHSB 2987404 G: 6-11-2014
F: K. de Haan, V: Kamp. Sybe Thorkel út it Griene Hert, M: Sjouwkje Silke fan Bûten út, Eig.: K. de Haan
ZG
203 V.d’ ouwe Polle Durre NHSB 3082691 G: 14-5-2017
F: A.F. Nieboer, V: Waldo, M: Teuntje Sintsje v.d. Waterplaats, Eig.: K.N. Schuttert
ZG
204 Toby Floris fân Bûten Út 528-NL-K53174 G: 19-10-2015
F: R. Wubbolt, V: Floris Jippe fan it Heidehiem, M: Sante Tulip fân Bûten Út, Eig.: G. Jansen
ZG
205 Gys Eko Fan de Moaie Hovingen NHSB 2898560 G: 25-9-2012
F: G.A. van Engelen, V: Anton Jelmer Fan de Moaie Hovingen, M: Aiske Jidske Dibbe Fan’E Alde Leane, Eig.: E. van Beilen
U3
206 Frodo NHSB 3073803 G: 3-3-2017
F: E. van Maanen, V: Frodo, M: Marije v. Nij Wybranda, Eig.: D.W. Leertouwer
ZG
207 Tibbe NHSB 3080107 G: 20-4-2017
F: G. Ploeg, V: Fabe Tjibbe Út It Suden, M: Besje fàn É Hoppemastaete, Eig.: G. Bruil
ZG
208 Bauke NHSB 3019666 G: 25-9-2015
F: J. Brouwer, V: Melle Alger van de Wagenschuur, M: Wybke fan 'e Blommetún, Eig.: Y. Meskens
ZG
209 Luke Lotus fan de Moaie Hovingen NHSB 3048030 G: 16-6-2016
F: G.A. van Engelen, V: Friesvik`s Zorro of Manus, M: Hyke Wiske fan de Moaie hHovingen, Eig.: H.J.J. de Winter
U
210 Kerst fan 't Koekoekswald NHSB 3027863 G: 15-12-2015
F: G.A. Uijtdehaag-Glerum, V: Ebert Dapper fan' de Haesterwei, M: Geertj fa't Koekoekswald, Eig.: L. Gerritse
ZG
Gebruikshondenklas
211 Its Abe Tibbe fan è Âlde Leane NK, CIB, CIE, WW'17,enz NHSB 2877482 G: 3-4-2012
F: A.M. van Dam, V: Abe, M: Roefke Sil fan'e Âlde Leane, Eig.: H. Schildmeijer en H. Groenhof
U1 Beste Gebruikshond
Best Hollandse Werker In Show
Kampioensklas
212 Ime Mees fan de Moaie Hôvingen NHSB 2976105 G: 18-8-2014
F: G.A. van Engelen, V: Mees uit de Kleine Dommelvallei, M: Enne Doutzen fan de Moaie Hôvingen, Eig.: A. Verdoorn
ZG2
212A Marrondales Hessel NJK, NK NHSB 2924411 G: 12-5-2013
F: M.T. Lindeman, V: Chess fan e Twellegeaster Buorren, M: Roosje v.d. Eenhoornleijn, Eig.: M.T. Lindeman
U1
Veteranen
213 Dytmer Rieme fan de Moaie Hôvingen NK, NVK, BVK, LVK NHSB 2799067 G: 13-6-2010
F: G.A. van Engelen, V: Kwibus fan e Blommetún, M: Nanna Anke vd Eenhoornleijn, Eig.: A.A. van Ijperen en L. Bakker
U1 Res CAC
Teven Jongste Puppyklas
214 Stardust in your eyes Dream Flicks NHSB 3149345 G: 17-2-2019
F: P. van Bommel, V: Hoppe Beau fan't Peelhiem, M: Isolde- Berber, Eig.: K.A. Mulder
VB3
215 Marrondales Sterre NHSB 3150035 G: 25-2-2019
F: M.T. Lindeman, V: Yoep Binke v. Holwerda Sathe, M: Wyke Bente v.d. Wagenschuur, Eig.: M.T. Lindeman
VB1 Beste Jongste Puppy
216 Marrondales Maaike NHSB 3150038 G: 28-2-2019
F: M.T. Lindeman, V: Yoep Binke van Holwerda Sathe, M: Wyke Bente v.d. Wagenschuur, Eig.: N.G. Hooghiemster en F.A.Hooghiemster
VB2
Puppyklas
217 Meike fan ‘t Koekoekswald NHSB 3141220 G: 24-11-2018
F: A. Uijtdehaag-Glerum, V: Bauke, M: Geertje Fan ‘t Koekoekswald, Eig.: J. Olijslager
VB2
218 Mijntje fan ‘t Koekoekswâld NHSB 3141219 G: 24-11-2018
F: A.C. Uijtdehaag-Glerum, V: Bauke, M: Geertje fan ‘t Koekoekswâld, Eig.: A.C. Uijtdehaag-Glerum
VB1 Beste Puppy
219 Jiske fan't Oare Ein NHSB 3136980 G: 10-10-2018
F: G. Bosma, V: Djurre, M: Famke, Eig.: G. Bosma
B3
Jeugdklas
220 Milomiss Northern Lights Tuuletar NHSB 3117545 G: 7-2-2018
F: M. Milosavljevic, V: Ohped dal Olipas Opetus, M: Milomiss Love Me Tender Grace, Eig.: G.A. van Engelen
U
221 Akke van Hoeve UitdeMaat NHSB 3089272 G: 28-9-2013
F: P.J. van de Hee, V: Alwin, M: Bella van ut Boerenerf, Eig.: P.J. van de Hee
ZG
222 Cilla Sinne van Holwerda Sathe NHSB 3127986 G: 7-7-2018
F: N.G. Hooghiemster, V: Jouke v.d. Vronergeest, M: Sinne Liefke van Holwerda Sathe, Eig.: N.G. Hooghiemster en F.A. Hooghiemster
U2
223 Famke Jinte fan de Nije Dei NHSB 3134593 G: 24-9-2018
F: L. de Jager, V: Sytze, M: Doutzen, Eig.: L. de Jager
U4
224 Teuntje fan ‘t Punthûs NHSB 3118615 G: 19-4-2018
F: M.A. Staas-Vreugdenhil, V: Frans Furore v.d. Eenhoornleijn, M: Katootje Grietje fan’e Âlde Leane, Eig.: M.E. Venema
ZG
225 Marrondales Yldau NHSB 3110456 G: 30-1-2018
F: M.T. Lindeman, V: Lokke Abe ut it Hounen Hus, M: Wyke Bente v.d. Wagenschuur, Eig.: M.T. Lindeman
U1 CAC Beste Teef Beste Jeugdhond
B.O.B. Best Jeugd In Show / BIS 3
226 Nanna Flicka fan de Moaie Hôvingen NHSB 3116265 G: 28-3-2018
F: G.A. van Engelen, V: Dytmer Rieme fan de Moaie Hôvingen, M: Hyke Wiske fan de Moaie Hôvingen, Eig.: A.A. van Ijperen
ZG
227 Zara Vicky Duchesse de Hedwige NHSB 3115927 G: 29-3-2018
F: A.E. Pinter-Knieriem, V: Bente, M: Vicky Maatsje v.d. Waterplaats, Eig.: A.E. Pinter-Knieriem
G
228 Staby World's VII Bee-Enne fan Koen NHSB 3140516 G: 2-8-2018
F: H. Neis Svendsen, V: Koen jelle Fan é Álde Leane, M: Koen jelle Fan é Álde Leane, Eig.: A.N. Kloet
ZG
229 Diebarle Bregjes Tibbe Anouk NHSB 3110602 G: 28-1-2018
F: J.C. Wesselingh, V: Oscar-Tibbe v. Hummelstabi, M: Bregje v. 't Moatheukske, Eig.: E. van Haaren
U3
230 Marit NHSB 3114539 G: 4-3-2018
F: V. Kooloos, V: Ymte Mees fan e Tredde Leane, M: Anna fan e Grun Dollers, Eig.: M.P. Vos-Oosterom
ZG
231 Faemke van de Schaopdiek NHSB 3018452 G: 6-1-2018
F: W. Tienkamp, V: Marrondales Hessel, M: Lobke Sietske van de Wagenschuur, Eig.: W. Tienkamp
ZG
Tussenklas
233 Keyke NHSB 3100579 G: 12-10-2017
F: H.R. Olthof, V: Epke, M: Ieke Roefke Fan E Alde Leane, Eig.: N. Oorthuijsen Schulken
ZG
Openklas
234 Yfke Liefke van Holwerda Sathe JW'17 - NJK'18 NHSB 3070149 G: 25-1-2017
F: N.G. Hooghiemster, V: Binke fan de Wettertoer, M: Liefke Twadde fan it Liemerspoort, Eig.: N.G. Hooghiemster en F.A. Hooghiemster
U4
235 Okki Harryette fan è âlde leane NJK`17 NHSB 3062566 G: 2-11-2016
F: A.M. van Dam, V: Koen Jelle fan È Âlde Leane, M: Harryette Aagje fan è âlde leane, Eig.: A.M. van Dam
U1
237 Olleke Hariette Fan'e Alde Leane NHSB 3062568 G: 2-11-2016
F: A.M. van Dam, V: Koen Jelle fan è âlde leane, M: Harryette Aagje fan è âlde leane, Eig.: A. van Norel-Schonewille
ZG
238 Skarlùn Zoef fan 'e Sudewyn NHSB 3079735 G: 13-4-2017
F: A. Plasman, V: Ferry, M: Winske Baike fan 'e Sudewyn, Eig.: E.M.J. Siebens en J. Schueremans
U2
239 Geertje fan ‘t Koekoekswâld NHSB 2938149 G: 13-9-2013
F: A.C. Uijtdehaag-Glerum, V: Fan ‘t Bosschagenwold Body-Tico, M: Liske-Benthe fan ‘ Koekoekswâld, Eig.: A.C. Uijtdehaag-Glerum
U3
240 Jitske NHSB 3027544 G: 12-12-2015
F: A.M. de Vries-Kalf, V: Anco, M: Warbere Floortje Fan É Sudewyn, Eig.: M.J. Afman
ZG
241 Lune Snuf Duchesse de Hedwige NHSB 3057549 G: 20-9-2016
F: A.E. 3057549, V: Lokke Abe ut it Hounen Hus, M: Tilly Belle Duchesse de Hedwige, Eig.: A.E. Pinter-Knieriem
ZG
242 Liefke NHSB 3027540 G: 12-12-2015
F: A.M. de Vries-Kalf, V: Anco, M: Warbere Floortje fan 'e Sudewyn, Eig.: A.M. de Vries-Kalf
ZG
243 Famke NHSB 2963530 G: 25-4-2014
F: G. Bosma, V: Javi, M: Sterre Lana v. Hummelstabij, Eig.: G. Bosma
U
Kampioensklas
244 Hyke Wiske fan de Moaie Hôvingen NHSB 2917087 G: 20-3-2018
F: G.A. van Engelen, V: Aiko Foppe út it Suden, M: Enny Doutzen fan de Moaie Hôvingen, Eig.: G.A. van Engelen
U
245 Baukje fan 'e Twellegeaster Buorren NK/LX/CIBW'13 W'13'18 enz NHSB 2913602 G: 16-2-2013
F: J. Bouwman, V: Aike Jesse v.d. Schaopdiek, M: Renske fan 'e Twellegeaster Buorren, Eig.: J Bouwman en E. Dotinga
U1 Res CAC
246 Harryette Aagje fan è âlde leane NJK`12 NK CW`14 CW`17 NHSB 2849396 G: 6-8-2011
F: A.M. van Dam, V: Borke v. Marhè ke, M: Aagje Roefke fan è âlde leane, Eig.: A.M. van Dam
U4
247 Lutske Grietje fan è âlde leane NJK'15, JW'15, NK NHSB 2977880 G: 31-8-2014
F: A.M. van Dam, V: Abe fan it Roekebosk, M: Grietje Roefke fan è âlde leane, Eig.: A.M. van Dam
U3
249 Bine Uut d' Ôôge Dune DK,CH,LUX,NL.BE,CIE,VDH,BSSG'13,WW'17 NHSB 2856513 G: 7-10-2011
F: A.N. Kloet, V: Boyke v.d. Kwaakhoeve, M: Nurja v'd'. Eenhoornleijn, Eig.: A.N. Kloet
U
250 Emke v.d. Schaopdiek NHSB 3017821 G: 13-9-2015
F: W. Tienkamp, V: Alger, M: Lobke sietske v.d. Wagenschuur, Eig.: L. Neefjes
U2
Veteranen
251 Grietje Roefke fan è âlde leane JW`10 W`11 W`15 VWW`18 NK, enz NHSB 2782449 G: 14-2-2010
F: A.M. van Dam, V: Niels Chester v.h. Zandhiem, M: Roefke Sil fan è âlde leane, Eig.: A.M. van Dam
U1 Beste Veteraan
252 Bregje Fenna Út it Suden WJK '11, NJK'11, NK'12, jVDH'11, enz NHSB 2793570 G: 4-5-2010
F: E.A.M. |Helmer-De Jong, V: Yep fan 't Fûgelhiem, M: Geertje v. Maarheez's Hof, Eig.: E.A.M. Helmer-De Jong en T.F. Helmer
U4
253 Enny Doutzen fan de Moaie Hôvingen NHSB 2814895 G: 25-10-2010
F: G.A. van Engelen, V: Anton Jelmer fan de Moaie Hôvingen, M: Aiske Jidske Dibbe fan 'e Âlde Leane, Eig.: G.A. van Engelen en K.M. Blok
U3
254 Saahr NK, BK, LK, NOK CW'13, CIB NHSB 2774700 G: 3-12-2009
F: A. Schootstra, V: Joffer, M: Famke, Eig.: C.A.M. Lavrijsen
U2
Top