Klassen

Klassen waarvoor u zich kunt inschrijven.

1) Jongste Puppyklas. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt, maar nog geen 6 maanden zijn. (geboren tussen 20-12-2021 en 19-02-2022) In deze klasse komt met niet in aanmerking voor het CAC.
2) Puppyklas. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt, maar nog geen 9 maanden zijn. (geboren tussen 20-09-2021 en 19-12-2021) In deze klasse komt men niet in aanmerking voor het CAC.
3) Jeugdklas. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, maar nog geen 18 maanden zijn. (geboren tussen 20-12-2019 en 19-09-2021)
4) Tussenklas. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt, maar nog geen 24 maanden zijn. (geboren tussen 20-06-2020 en 19-03-2021)
5) Openklasse. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. (geboren voor 19-03-2021)
6) Gebruikshondenklas. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt (geboren voor 19-03-2021) en die volgens de voor het betreffende ras geldende regels gerechtigd zijn in de gebruikshondenklasse te worden ingeschreven. Een kopie van de verklaring moet worden bijgevoegd.
7) Kampioensklas. Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt (geboren voor 19-03-2021) en die Internationaal Kampioen (FCI) zijn, of een Nationale Kampioenstitel (Nederlands, Frans, Duits enz.) of VDH kampioenschap hebben. Siegertitels, Wereldkampioen (FCI) en Europees Kampioen (FCI) vallen hier buiten. Een kopie van de toekenning van minstens één van de titels bijvoegen.
8) Veteranenklas. Voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. (geboren voor 19-06-2014)
Koppelklas. Voor twee honden, reu en teef, van hetzelfde ras en variëteit en eigendom van dezelfde exposant. Beide honden moeten zijn ingeschreven in één van de klassen 1 t/m 8.
Fokkersklas. minimum drie en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten zijn ingeschreven in één van de klassen 1 t/m 8.

 

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan

Top